Announcement
Wednesday, 6/10/2015 | 04:03:39 PM
  News

Đưa doanh nghiệp đến nhà trường, tại sao không?
Nhằm đa dạng hóa các hoạt động thực tập, thực tế, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp - nhà trường - sinh viên, Khoa Kế toán Kiểm toán Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tổ chức chương trình “Đưa doanh nghiệp đến nhà trường” vào ngày 24/4/2021 vừa qua. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của Khoa, số tháng 4 “Ai sẽ về đội MSB?”.

OFFICE TOUR - SINH VIÊN KẾ KIỂM TIẾP TỤC “ PHIÊU LƯU ” TẠI ĐIỂM DỪNG VMG MEDIA
Chuỗi chương trình thực tập thực tế của sinh viên khoa Kế toán Kiểm toán đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Được trải nghiệm, tìm hiểu kiến thực tế trực tiếp tại công ty, doanh nghiệp nổi tiếng là điều mà tất cả các bạn sinh viên mong muốn.

ĐƯA DOANH NGHIỆP ĐẾN NHÀ TRƯỜNG - TẠI SAO KHÔNG?
Nhằm đa dạng hóa các hoạt động thực tập, thực tế, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp - nhà trường - sinh viên, Khoa Kế toán Kiểm toán tổ chức chương trình Đưa doanh nghiệp đến nhà trường. Ngày 24/04/2021 chương trình Đưa doanh nghiệp đến nhà trường số tháng 4 “Ai sẽ về đội MSB?” đã được tổ chức tại Phòng 801, nhà E4, Trường đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

   UEB NEWS
free stats FACULTY OF ACCOUNTING AND AUDITING
VNU, University of Economics and Business
Add: R.706, E4 Building, No. 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Ha Noi
Tel/Fax: (84-24) 37547506(707,715)
Website: ktkt.ueb.edu.vn
Email:ketoankiemtoan_ueb@vnu.edu.vn