Announcement
Wednesday, 6/10/2015 | 04:03:39 PM
  News

Giảng viên khoa Kế toán- Kiểm toán làm việc tại Đại học Kinh tế Krakow- Ba Lan
Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế- ĐHQGHN và Trường Đại học Kinh tế Krakow, Ba Lan (CUE, Poland), từ ngày 8/4/2019 đến 15/04/2019, Đại diện khoa KTKT có TS. Nguyễn Thị Phương Dung đã đến làm việc tại Trường CUE

Thông báo kế hoạch tổ chức Cuộc thi Business Challenges 2019
Cuộc thi Business Challenges 2019 do Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHKT - ĐHQGHN) và Viện Friedrich Naumann (Friedrich Naumann Foundation for Freedom, gọi tắt: Viện FNF) đồng tổ chức. Các đối tác chiến lược cùng phối hợp thực hiện chương trình gồm Hệ sinh thái BestB và iBosses Việt Nam.

Thông báo lịch buổi đào tạo kỹ năng tạo CV và phỏng vấn hiệu quả
Để chuẩn bị hành trang và kỹ năng cần thiết cho sinh viên khi ra trường và nộp hồ sơ ứng tuyển trong tương lai. Khoa KTKT- Trường Đại học Kinh tế sẽ tổ chức buổi đào tạo kỹ năng tạo CV và phỏng vấn hiệu quả cho sinh viên.

   UEB NEWS
free stats FACULTY OF ACCOUNTING AND AUDITING
VNU, University of Economics and Business
Add: R.706, E4 Building, No. 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Ha Noi
Tel/Fax: (84-24) 37547506(707,715)
Website: ktkt.ueb.edu.vn
Email:ketoankiemtoan_ueb@vnu.edu.vn