Announcement
Wednesday, 6/10/2015 | 04:03:39 PM
  News

Thông báo chọn sinh viên đăng ký tham gia chương trình AsTW 2018
Thực hiện nội dung công văn số 4377/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 07/11/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thông báo chọn sinh viên đăng ký tham gia chương trình AsTW 2018, nhà Trường đề nghị các Khoa/Viện xét chọn sinh viên thông tin về chương trình như sau:

Giảng viên Khoa Kế toán Kiểm toán tham dự Hội thảo Khoa học Quốc tế tại Đại học Khon Kaen, Thái Lan
Trong hai ngày 2 và 3 tháng 11 năm 2017, TS. Nguyễn Thị Hương Liên, Giảng viên Khoa Kế toán Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tham dự Hội thảo khoa học quốc tế về Khoa học xã hội và nhân văn lần thứ 13 (IC-HUSO 2017) với chủ đề “Con người, Văn hóa, Kết nối số và Chuyển biến xã hội” được tổ chức tại Đại học Khon Kaen, Thái Lan.

Thông báo thực tập của công ty TNHH PKF
Cơ hội nghề nghiệp đầy triển vọng cho sinh viên Kế toán Kiểm toán tại công ty TNHH PKF - là công ty Kiểm toán hàng đầu với 20 năm hoạt động trong lĩnh vực Kiểm toán và tư vấn chuyên ngành.

   UEB NEWS
free stats FACULTY OF ACCOUNTING AND AUDITING
VNU, University of Economics and Business
Add: R.706, E4 Building, No. 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Ha Noi
Tel/Fax: (84-24) 37547506(707,715)
Website: ktkt.ueb.edu.vn
Email:ketoankiemtoan_ueb@vnu.edu.vn