Announcement
Wednesday, 6/10/2015 | 04:03:39 PM
  News

SV Khoa KTKT ĐẠT GIẢI NHÌ NCKH CẤP TRƯỜNG 2017
Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường năm 2017, nhóm nghiên cứu của Khoa KTKT đã giành được giải nhì.

Lễ Bảo vệ Khoá luận Tốt nghiệp của Sinh viên QH2013E – Khóa 58
Từ 26/05/2017, các sinh viên thuộc hệ đào tạo chính quy ngành kế toán đã xuất sắc bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Kết thúc buổi lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp, bạn Hoàng Thị Nhân đã gửi thư cảm ơn cũng như chia sẻ tình cảm đến các thầy cô giáo khoa Kế toán Kiểm toán. Trích thư của bạn Hoàng Thị Nhân như sau:

5 GIẢNG VIÊN KHOA KTKT VINH DỰ NHẬN CHỨNG CHỈ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ IFRS
Ngày 15/05/2017 vừa qua, Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức buổi lễ trao chứng chỉ Chuẩn mực báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) cho gần 80 chuyên gia và giảng viên các chuyên ngành Tài chính, Kế toán. Khoa KTKT vinh dự có 05 giảng viên hoàn thành chương trình và được trao chứng chỉ tại buổi lễ.

   UEB NEWS
free stats FACULTY OF ACCOUNTING AND AUDITING
VNU, University of Economics and Business
Add: R.706, E4 Building, No. 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Ha Noi
Tel/Fax: (84-24) 37547506(707,715)
Website: ktkt.ueb.edu.vn
Email:ketoankiemtoan_ueb@vnu.edu.vn