Announcement
Wednesday, 6/10/2015 | 04:03:39 PM
  News

giảng viên Khoa KTKT tham gia nghiên cứu và trao đổi Trường Đại học Goettingen, CHLB Đức
Nhận lời mời của Trường Đại học Goettingen, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN cử Ths.Nguyễn Thị Hải Hà, giảng viên Khoa Kế toán Kiểm toán tham gia nghiên cứu và trao đổi trong khuôn khổ Dự án K.I.T.F.E.M tại CHLB Đức từ ngày 06/06/2018 đến ngày 06/08/2018.

Thực tập thực tế hè 2018
Vào 8h00 ngày 4/05/2018 vừa rồi tại Phòng máy Kế toán, Trường Cao Đẳng Công Cộng đã diễn ra Lễ khai giảng khóa thực tập hè 2018 với sự góp mặt của các thành viên K60- K61 Khoa Kế toán Kiểm toán Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

LỄ BẢO VỆ KHÓA LUẬN NĂM HỌC 2017-2018
Sáng ngày 24/5/2018, Khoa Kế toán – Kiểm toán tổ chức Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp năm học 2017 - 2018.

   UEB NEWS
free stats FACULTY OF ACCOUNTING AND AUDITING
VNU, University of Economics and Business
Add: R.706, E4 Building, No. 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Ha Noi
Tel/Fax: (84-24) 37547506(707,715)
Website: ktkt.ueb.edu.vn
Email:ketoankiemtoan_ueb@vnu.edu.vn