Announcement
Wednesday, 6/10/2015 | 04:03:39 PM
  News

Thông tin về cuộc thi "KPMG Innovation and Collaboration Challenge"
Tiếp nối thành công tại cuộc thi KICC 2018, năm nay KPMG tiếp tục tổ chức cuộc thi KICC 2019 dành cho các bạn sinh viên với thể lệ cuộc thi hoàn toàn mới nhằm mục đích khuyến khích các đội chơi thể hiện và phát huy tài năng, tính sáng tạo khi tham gia giao lưu và thi đua với bạn bè quốc tế.

Giảng viên khoa Kế toán – Kiểm toán tham dự hội thảo đào tạo của ICAEW 2018 tại Singapore.
Ngày 31/10, ICAEW khu vực Đông Nam Á đã tổ chức hội thảo thường niên tại Singapore cho giảng viên chương trình CFAB của Việt Nam,Singapore, Malaysia, Indonesia, Phillipines tại khách sạn M, Singapore. Hội thảo năm nay nằm trong kế hoạch đào tạo thường niên của ICAEW nhằm mục đích nâng cao trình độ cho giảng viên đang giảng dạy chương trình ICAEW tại Việt Nam. Hội thảo giúp cập nhật cho các giảng viên đối với thay đổi về học liệu, nội dung thi, các kỹ năng trong mỗi môn học. Hai giảng viên của trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tham dự hội thảo này là TS. Trần Thế Nữ và NCS, Ths. Khiếu Hữu Bình.

   UEB NEWS
free stats FACULTY OF ACCOUNTING AND AUDITING
VNU, University of Economics and Business
Add: R.706, E4 Building, No. 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Ha Noi
Tel/Fax: (84-24) 37547506(707,715)
Website: ktkt.ueb.edu.vn
Email:ketoankiemtoan_ueb@vnu.edu.vn