Announcement
Wednesday, 6/10/2015 | 04:03:39 PM
  News

Sinh viên Kế toán Kiểm toán xuất sắc đạt giải nhất Cuộc thi Đầu tư chứng khoán online 2020
Chiều ngày 14/01/2021 tại Hội trường 801 Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN đã diễn ra lễ trao giải của Cuộc thi Đầu tư chứng khoán online 2020.

   UEB NEWS
free stats FACULTY OF ACCOUNTING AND AUDITING
VNU, University of Economics and Business
Add: R.706, E4 Building, No. 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Ha Noi
Tel/Fax: (84-24) 37547506(707,715)
Website: ktkt.ueb.edu.vn
Email:ketoankiemtoan_ueb@vnu.edu.vn