Announcement
Wednesday, 6/10/2015 | 04:03:39 PM
  News

Thông báo xét chọn sinh viên nhận học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2017-2018
Thực hiện công văn của Trường ĐH Kinh tế về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng năm học 2017-2018 từ quỹ học bổng Pony Chung- Hàn Quốc, Khoa Kế toán Kiểm toán thông báo nội dung học bổng như sau:

Xét chọn học bổng Mitsubishi năm học 2017-2018
Thực hiện nội dung công văn của trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng Mitsubishi, Nhật Bản năm học 2017 - 2018, Khoa Kế toán Kiểm toán gửi sinh viên thông báo học bổng như sau:

Ngày hội hướng nghiệp cho sinh viên QH-2017-E
Chiều ngày 07/09/2017, Hội sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã phối hợp với Khoa Kế toán - Kiểm toán và Trung tâm FTMS Hà Nội tổ chức chương trình “Hướng nghiệp ngành nghế Kế toán - Kiểm toán" cho tân sinh viên tại tại hội trường 801, nhà E4, Trường ĐHKT - ĐHQGHN.

   UEB NEWS
free stats FACULTY OF ACCOUNTING AND AUDITING
VNU, University of Economics and Business
Add: R.706, E4 Building, No. 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Ha Noi
Tel/Fax: (84-24) 37547506(707,715)
Website: ktkt.ueb.edu.vn
Email:ketoankiemtoan_ueb@vnu.edu.vn