Announcement
Wednesday, 6/10/2015 | 04:03:39 PM
  News

KẾT QUẢ NCKH SINH VIÊN 2018
Sáng ngày 28/4/2018, Khoa KTKT tổ chức hội nghị NCKH sinh viên để đánh giá kết quả NCKH SV năm học 2017- 2018

CUỘC THI TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN - ETA 2018
ETA là cuộc thi Tiếng Anh chuyên ngành dành cho sinh viên Kế toán Kiểm toán, cuộc thi dành cho sinh viên năm 1, 2 này được thiết kế, tổ chức bởi do Liên chi Đoàn khoa Kế toán - Kiểm toán và CLB Kế toán - Kiểm toán AAS, được hỗ trợ chuyên môn từ các thầy, cô trong Khoa. Mục tiêu của cuộc thi là giúp sinh viên năm 1, 2 nâng cao kỹ năng ngôn ngữ, từ đó có cơ hội nâng cao kỹ năng chuyên môn, đặc biệt là trong bối cảnh môi trường làm việc quốc tế. Cuộc thi được phối hợp tổ chức bởi Khoa KTKT, Đoàn TNCSHCM Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

TB về việc xét tốt nghiệp hệ chính quy tháng 6/2018
Trường Đại học Kinh tế thông báo cho sinh viên hệ đại học chính quy (bao gồm chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, chương trình đào tạo chuẩn, chương trình đào tạo bằng kép tốt nghiệp sớm hoặc muộn hơn so với kế hoạch) về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2018 và đợt tháng 7 năm 2018 như sau:

   UEB NEWS
free stats FACULTY OF ACCOUNTING AND AUDITING
VNU, University of Economics and Business
Add: R.706, E4 Building, No. 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Ha Noi
Tel/Fax: (84-24) 37547506(707,715)
Website: ktkt.ueb.edu.vn
Email:ketoankiemtoan_ueb@vnu.edu.vn